Güneli & Koç Hukuk Bürosu ticari ve kurumsal danışmanlık, iş kurulumu, sözleşme hukuku, bilişim hukuku, sanal güvenlik, bulut bilişim, dijital ispat, e-devlet, e-ticaret, alan adı uyuşmazlıkları ve teknoloji ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü ve fikri haklar konuları başta olmak üzere özel hukuk alanında her konuda hizmet veren, İstanbul’da kurulu bulunan bir hukuk bürosudur. Güneli & Koç Hukuk Bürosu’nun temel ilkesi, klasik yöntemler önermek yerine somut olayın özelliğine uygun, sorunun kaynağına odaklanan etkili, yaratıcı ve esnek çözüm önerileri üreterek müvekkillerinin sorunlarına en hızlı, kısa ve ekonomik yoldan çözüm bulmaktır.

Duyurular

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi.

July 17th, 2015|Comments Off on Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü girdi.

Yönetmelik, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen elektronik […]

Anayasa Mahkemesi 556 s. KHK’nın 7/1-(ı) Maddesini Anayasa’nın 91. Maddesine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti.

June 3rd, 2015|Comments Off on Anayasa Mahkemesi 556 s. KHK’nın 7/1-(ı) Maddesini Anayasa’nın 91. Maddesine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarihli, 2015/33 E. ve 2015/50 K. sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin marka tescilinde red için mutlak nedenlere ilişkin 7. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendini, Anayasa’nın 91. […]

Anayasa Mahkemesi 556 s. KHK’nın 16/5. Maddesini Anayasa’nın 91. Maddesine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti.

May 18th, 2015|Comments Off on Anayasa Mahkemesi 556 s. KHK’nın 16/5. Maddesini Anayasa’nın 91. Maddesine Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 13.05.2015 tarihli, 2015/49 E. ve 2015/46 K. sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin marka devrine ilişkin 16. maddesinin 5. fıkrası, Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğu gerekcesiyle iptal edilmiş […]

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM tarafından 24 Ekim tarihinde kabul edildi.

October 27th, 2014|Comments Off on Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM tarafından 24 Ekim tarihinde kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Ekim günü “E-Ticaret Kanunu” kabul etti. Kanun, Cumhurbaşkanının onayını takiben Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe girecek. Tasarı uyarınca, Kanun’un yürürlüğe girme tarihinin Resmi Gazete’de yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde […]